Palveluehdot

JTG.fi -verkkosivusto on Järvenpää TrackMan Golfin (Bridge To Gantry Oy) tuottama verkkopalvelu, jonka kautta vuokrataan golfsimulaattorin käyttöä Järvenpää TrackMan Golfin tiloissa.

Sopijapuolet

 • Sopimuksen osapuolina ovat tilan varannut asiakas, sekä Järvenpää TrackMan Golf.
 • Sopimus muodostuu, kun henkilö tai yritys (asiakas) varaa tilan käyttöönsä.

Asiakkaan oikeudet

 • Asiakkaalla on oikeus tilan, irtaimiston, ja laitteiden käyttöön vuokraamanaan aikana.
 • Asiakkaalla on oikeus tuoda tilaan omia harjoitteluun liittyviä, puhtaita välineitä.
 • Asiakkaalla on oikeus tuoda tilaan omia juomia & eväitä.
 • Asiakkaalla on oikeus päästää tilaan muita henkilöitä vuokraamanaan ajankohtana, ollessaan itse paikalla.
 • Asiakkaalla on oikeus kuvata tiloissa ja julkaista materiaalia ilman erillistä lupaa palveluntarjoajalta.

Palveluntarjoajan oikeudet

 • Palveluntarjoajalla on oikeus valvoa tilaa.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tilan valvonnalla saatua informaatiota laadunvalvonnassa ja mahdollisissa vahinkotilanteissa. Tilan sisällä ei ole kameravalvontaa, mutta kiinteistön ulkopuolella on.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus perua varattu aika teknisistä, tai muista ongelmista johtuen.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa varattu aika muista syistä, mikäli se tehdään 12h ennen vuokrauksen ajankohtaa.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla tilassa läsnä myös varausten aikana.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa asiakasta ylimenevästä ajasta.

Asiakkaan velvollisuudet

 • Tila tulee jättää siistiin kuntoon, ja omat jäljet tulee siivota.
 • Mikäli tilassa esiintyy puutteita tai sotkua, asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian palveluntarjoajalle.
 • Mikäli tilan kalusteille, laitteille tai irtaimistolle koituu vahinkoja, niistä tulee välittömästi ilmoittaa palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajan velvollisuudet

 • Palveluntarjoajan tulee huolehtia tilojen yleisestä siisteydestä.
 • Palveluntarjoajan tulee huolehtia, että laitteet / kalusto ovat hyvässä kunnossa.
 • Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa asiakkaalle, mikäli hänen aikansa joudutaan perumaan/siirtämään.

Korvausvelvollisuus

 • Asiakas on korvausvelvollinen omista ja muiden tilaan päästämiensä henkilöiden aiheuttamista vahingoista.
 • Asiakas on korvausvelvollinen koituvista siivouskuluista, mikäli tilaa ei ole jätetty siistiin kuntoon.
 • Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), mikäli laitteet eivät toimi, ja niitä ei saada korjattua 30 min kuluessa vuokrauksen alkamisesta.
 • Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), mikäli asiakkaan aika joudutaan palveluntarjoajan toimesta peruuttaa.
 • Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), jos tila ei ole käytettävissä tai pääsy sinne on estynyt.
 • Pelaaminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan tulee huomioida, että toimitila on pääsääntöisesti miehittämätön. Järvenpää TrackMan Golf ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai tämän omaisuudelle. Asiakas vastaa itse vakuutuksistaan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin palveluehdoissa.